Via 2 dieselmotoren worden vloeibare materialen energetisch gevaloriseerd met de productie van elektriciteit als hoofddoel. Deze elektriciteit wordt in het bestaande hoogspanningsnet geïnjecteerd als hernieuwbare energie. De hoofdcomponenten van de installatie zijn:
  • 2 motoren met generatoren die de mechanische beweging omzetten in elektriciteit: 2 motoren van elk 8,3 MWel
  • een afgasbehandelingsinstallatie, bestaande uit 4 afzonderlijke afgaslijnen (noodzakelijk om aan de emissiegrenswaarden te voldoen)
  • de warmterecuperatieprojecten (o.a. stoom afgassenketels op de afgaslijnen)
  • het tankpark
  • het procesgebouw: de voorbehandelingsunit van de oliën en de vetten
  • het stoomketelhuis
  • de afvalwaterbehandeling.
Adres: Kuipweg 44, 8400 Oostende Telefoon: +32(0)59 70 08 98