Via 1 dieselmotor worden vloeibare materialen energetisch gevaloriseerd met de productie van elektriciteit als hoofddoel. Deze elektriciteit wordt in het bestaande hoogspanningsnet geïnjecteerd als hernieuwbare energie.

De hoofdcomponenten van de installatie zijn:

  • 1 motor met een generator die de mechanische beweging omzet in elektriciteit: 1 motor van 18 MWel
  • een afgasbehandelingsinstallatie, bestaande uit 1 afgaslijn (noodzakelijk om aan de emissiegrenswaarden te voldoen)
  • de warmterecuperatieprojecten (o.a. stoom afgassenketel op de afgaslijn)
  • het tankpark
  • 1 stoomturbine.

Adres: Solvaylaan 9, 8400 Oostende

Telefoon: +32(0)59 70 08 98